Varför läser du detta...?

Antagligen för att jag eller någon annan har hänvisat dig till min hemsida för att få komprimerad info om sjukdomen MS. Jag har upptäckt att många inte riktigt vet vad MS är och vad sjukdomen kan innebära. Det visste jag inte heller innan jag fick min diagnos i juli 2020. Syftet med texten på denna sida är att du snabbt kan få en inblick kring vad MS är och hur det kan påverka en MS patient. Jag har valt och försökt att vara konsist och inte gå väldigt djupt in i ämnet. Vill du veta mer ingående om MS så hittar du nyttiga länkar längst ner.


Tips till dig som känner att det är svårt att prata om MS med en MS patient:
Ibland har jag känt att en del människor undviker att prata med mig eller undviker att prata om MS - det valet är ju fritt för alla. Men... jag har inga problem att prata om vädret, MS, mat, årstiderna, barn, jobbet, politik mm. (så länge du inte tar upp fotboll, ishocky eller annan sport så är jag nöjd  ) 

Vad är MS?

MS är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet (CNS); hjärnan och ryggmärgen. Under sjukdomens förlopp påverkas flera olika områden av det centrala nervsystemet och det är därför flera olika symtom kan uppstå.

Inflammation i nerverna 

Nerverna i ryggmärgen och hjärnan överför impulser till olika kroppsdelar.
Precis som vid en elsladd behöver dessa nerver en isolering som gör att impulserna kan nå de olika kroppsdelar. Denna isolering är ett fettämne som kallas för myelin.

Vid MS angriper immunförsvarets vita blodkroppar fettet rund nerverna (myelinet) som gör att det uppstår en inflammation. Detta är ett felriktat immunförsvar. Inflammationen gör att nervimpulserna inte ledas rätt till de olika kroppsdelarna.

Vad är Multipel Skleros

Bild: MSLIV.se

De olika symtom som uppstår är beroende av vilka nervtråder som blir inflammerade - är det exempelvis nervtråder till benmuskler i högerbenet som inflammeras så blir det benet svag. Detta är aktuellt för mig.

Ärrbildning av inflammationen

Inflammationen bildar ärr. Dessa ärr på nervtråden kan läkas ut och oftast försvinner symtomen därefter. Om ärren inte läkas ut på rätt sätt så kvarstår ofta symtomen.
Multipel Skleros som förkortas som MS betyder "många förhårdnader".

Lite fakta

 • MS är obotbar
 • Idag vet man inte exakt varför MS uppstår
 • Dubbelt så många kvinnor än män för MS
 • I Sverige har drygt 20.000 personer MS och sjukdomen debuterar oftast mellan 20 och 40 årsålden
 • Vanliga symtom är bl.a.: synbesvär, stelhet, muskelsvaghet, känselnedsättningar, koordinationsstörningar, balansstörningar, fatique (kronisk MS-relaterad trötthet)
 • Mindre vanliga systom är bl.a.: kognitiva problem (minnesproblem, nedstämdhet, nedsatt problemlösningsförmåga) och talstörningar
 • MS har 4 olika grupper:
  - skovformad MS
  - sekundär progressiv MS
  - primär progressiv MS
  - godartad MS
 • MS är en sjukdom med individuella symtom, även om en MS patient ingår i någon av ovanstående grupper kan symtom skiljas mycket
 • MS kan behandlas med bromsmedicin som finns i tablettform, sprutor och dropp.
  De kan förhindra eller bromsa MS progression eller/och förhindra ytterligare skador i CNS (Centrala Nervsystemet)
 • Behandlingen är livslång
Besökare idag: 0 | Denna månad: 67 | Totalt: 35719

Mitt MS

Jag har ett så kallad “Sekundär progressiv MS”.
Det innebär att det är ett skovvis förlöpande MS som smyger sig fram med tilltagande besvär.
Mina besvär idag är: fatique (trötthet) läs mer om fatique här, sämre balans och då jag har mycket mindre styrka i mitt högerben blir jag snabbare trött .
Varje fredag tar jag en spruta med bromsmedicin i mitt ben vilket jag gör själv.
Det gör inte ont med däremot har bromsmedicinen biverkningar i form av influensaliknande symtom - varje lördag har jag alltså "influensa"  .

Dagligen gör jag balans- och muskelövningar som ingår i mitt rehabprogram. 
Mitt fysiska mående kan skilja sig från dag till dag, från timme till timme.
Det innebär att jag ibland är tvungen att planera om aktiviteter.
Även om MS påverkar mitt liv tänker jag inte tillåta att MS tar över mitt liv. 

Informationsfilmer om MS

 

En överläkare som förklarar om MS 

 

 
Olika osynliga symtom 

  

MS och jobbet 

 

 Vad är MS? 
(riktad mot barn)