Varför läser du detta...?

Antagligen för att jag eller någon annan har hänvisat dig till min hemsida för att få komprimerad info om sjukdomen MS. Jag har upptäckt att många inte riktigt vet vad MS är och vad sjukdomen kan innebära. Det visste jag inte heller innan jag fick min diagnos i juli 2020. Syftet med texten på denna sida är att du snabbt kan få en inblick kring vad MS är och hur det kan påverka en MS patient. Jag har valt och försökt att vara konsist och inte gå väldigt djupt in i ämnet. Vill du veta mer ingående om MS så hittar du nyttiga länkar längst ner.

 

Vad är MS?

MS är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet (CNS); hjärnan och ryggmärgen. Under sjukdomens förlopp påverkas flera olika områden av det centrala nervsystemet och det är därför flera olika symtom kan uppstå.

Inflammation i nerverna 

Nerverna i ryggmärgen och hjärnan överför impulser till olika kroppsdelar.
Precis som vid en elsladd behöver dessa nerver en isolering som gör att impulserna kan nå de olika kroppsdelar. Denna isolering är ett fettämne som kallas för myelin.

Vid MS angriper immunförsvarets vita blodkroppar fettet rund nerverna (myelinet) som gör att det uppstår en inflammation. Detta är ett felriktat immunförsvar. Inflammationen gör att nervimpulserna inte ledas rätt till de olika kroppsdelarna.

 
Bild: apotheken-umschau.de

 

De olika symtom som uppstår är beroende av vilka nervtråder som blir inflammerade - är det exempelvis nervtråder till benmuskler i högerbenet som inflammeras så blir det benet svag. Detta är aktuellt för mig.

Ärrbildning av inflammationen

Inflammationen bildar ärr. Dessa ärr på nervtråden kan läkas ut och oftast försvinner symtomen därefter. Om ärren inte läkas ut på rätt sätt så kvarstår ofta symtomen.
Multipel Skleros som förkortas som MS betyder "många förhårdnader".

Min MS

Jag har en så kallad “Sekundär Progressiv MS” (SPMS). Detta är ett sjukdomsförlopp som kännetecknas av en stadig ökning av objektiva neurologiska funktionshinder. Vanliga symtom är: fatique (kronisk MS- relaterad trötthet), sämre gångfunktion och i viss mån kognitiva problem.
I Sverige finns ca 5000 personer med SPMS.

Mina besvär idag är: 
- fatique (trötthet) läs mer om fatique här,
- sämre 
balans 
- muskeltrötthet, främst i högra benet
- känslig för värme och solen. Blir jag för varm då blir jag seg och trött. Keep it easy, cool and icy är mitt motto då.

Symtomen fatique är svårt att förklara hur jag upplever det men här finns bra info om symtomen. När jag får ett fatique-anfall (låter ju förbannad dramatiskt, eller hur  ) så är det ofta att jag känner först ett tryck bakom ögonen och sedan så lägger sig tröttheten som ett tungt tjockt täcke över hela mig. Ibland så försvinnner det på en kvart och ibland tar det flera timmar. Ibland sker detta flera gånger på en dag och ibland bara några gånger på en vecka. När jag har fatique blir jag väldigt lugn och låter gärna andra prata...

Varje tisdag injicerar jag bromsmedicin i mitt ben. Jag gör det själv och det gör inte ont.
Däremot har bromsmedicinen biverkningar i form av influensaliknande symtom. I mitt fall kan jag bli väldigt trött dagen efter.

Regelbundet gör jag balans- och muskelövningar som ingår i mitt rehabprogram. 
Mitt fysiska mående kan skilja sig från dag till dag och från stund till stund men jag har lärt mig att anpassa mig till det.
Även om MS påverkar mitt liv tänker jag inte tillåta att MS tar över mitt liv.  

Ibland har jag känt att en del människor undviker att prata med mig eller undviker att prata om MS - det valet är ju fritt för alla. Men... jag har inga problem att prata om vädret, MS, mat, årstiderna, barn, jobbet, politik mm. Så länge du inte tar upp fotboll, ishocky eller annan sport så är jag nöjd. 

Lite fakta

 • MS är obotbar
 • Idag vet man inte exakt varför MS uppstår
 • Dubbelt så många kvinnor än män får MS
 • I Sverige har drygt 20.000 personer MS och sjukdomen debuterar oftast mellan 20 och 40 årsålden
 • Vanliga symtom är bl.a.: synbesvär, stelhet, muskelsvaghet, känselnedsättningar, koordinationsstörningar, balansstörningar, fatique (kronisk MS-relaterad trötthet)
 • Mindre vanliga systom är bl.a.: kognitiva problem (minnesproblem, nedstämdhet, nedsatt problemlösningsförmåga) och talstörningar
 • MS har 4 olika grupper:
  - skovformad MS
  - sekundär progressiv MS
  - primär progressiv MS
  - godartad MS
 • MS är en sjukdom med individuella symtom, även om en MS patient ingår i någon av ovanstående grupper kan symtom skiljas mycket
 • MS kan behandlas med bromsmedicin som finns i tablettform, sprutor och dropp.
  De kan förhindra eller bromsa MS progression eller/och förhindra ytterligare skador i CNS (Centrala Nervsystemet)
 • Behandlingen är livslång

Informationsfilmer om MS

 

En överläkare som förklarar om MS 

  

 

 Vad är MS? 
(riktad mot barn)

Besökare idag: 0 | Denna månad: 2 | Totalt: 38516