Ordklasser

Verb


Allt du kan göra kallas för "verb".
Verb talar om vad någon gör eller vad som händer
Några exempel är: simma, äta, tänka, läsa, sjunga, regna, snöa, blåsa..

Man kan också böja verb. Vissa verb är lätta för de följer ett mönster medans andra är svårare.
De kallas för regelbundna och oregelbundna verb.

Att vara
Jag är i skolan

Jag var i skolan
Jag har varit i skolan

Att tycka
Jag tycker om spenat

Jag tyckte om spenat
Jag har tyckt om spenat

Att läsa
Jag läser en bok
Jag läste en bok
Jag har läst en bok

Att springa
Jag springer till skolan
Jag sprang till skolan
Jag har sprungit till skolan

Verbets olika former
Infinitiv: att åka, jag åker till skolan
Imperfekt/preterium: han åkte till skolan
Supinum: han har åkt till skolan

Här kan du läsa mer om verbets olika former.

Substantiv

Substantiv är namn på saker och ting.
Exempel: hund, arm, fönster, glass, bord, stol

Man kan också sätta ETT eller EN framför!

en hund
en arm
en glass
ett bord
en stol
ett fönster

Plural och singular
När man pratar om flera så heter det plural!
Är det bara en eller ett så heter det singular!

Exempel:
en hund - två hundar
ett fönster - två fönstrar
ett bord - flera bord
ett finger - 5 fingrar
en hand - 2 händer

Bestämd form (singular)
ett hus - huset
en hund - hunden

Bestämd form (plural)
två hundar - hundarna
flera flickor - flickorna

Testa om du kan skillnad mellan verb och substantiv

 

Exempel när man använder obstämd form och bestämd form:
Jag vill ha en bil.
Jag vill ha bilen som står i garaget.
Jag vill ha den bilen som står i garaget.

Jag vill ha bilar.
Jag vill ha bilarna som står i garaget.
Jag vill ha de bilarna som står i garaget.

Adjektiv

 

Bildresultat för adjektiv bilder

 

Adjektiv är ord som beskriver hur något eller någon ser ut eller är.

Exempel:
fin, trevlig, blyg, snäll, stor, platt, rund, röd

Ett adjektiv står alltid tillsammans med ett substantiv eller pronomen.

Exempel:
Mannen är stark.
Vasen är röd.
Bollen är stor.

Bollen är rund.
Den runda bollen.

Bordet är rött.
Det röda bordet.

Ett vackert barn står bredvid ett fint hus.
En vacker flicka står bredvid en fin vas.

Preposition

Bildresultat för preposition svenska

Prepositioner är ord som oftast står framför ett substantiv.

Till exempel:

Katten sitter i lådan
Katten sitter framför lådan.
Katten sitter bakom lådan.
Katten sitter lådan.

Prepositioner kan även berätta om tid och rum:
Under ett års tid har han inte gått i skolan.
Kvar över tio går springer ni över till grannarna.

Här kan du läsa mer om prepositioner.

Pronomen

 Bildresultat för pronomen svenska

Pronomen är ord som används istället för substantiv.

Personliga pronomen ersätter ofta namn, till exempel: jag, de, mig, dem
Possessiva pronomen talar om vem som äger något, till exempel: min, hans, deras, hennes

Det finns många fler sorters pronomen, här hittar du alla.

Räkneord

 

Bildresultat för räkneord


Räkneord berättar om antal (fem, nio) eller ordningsföljd (första, nionde).

 

Adverb

 

Adverb kan bestå av frågeord och svar.
De står ofta tillsammans med verb eller adjektiv.
Exempel frågeord adverb: var, varifrån, hur, när, varför
Exempel svar på adverb: Därifrån, snabbt, hit, där, nu

Adverb kan beskriva en handling:
Kalle gick fort till skolan

Läs mer om olika adverb här.